Forlaget Valdemar

Hvad betyder skattereformen for mig og min virksomhed?

En indgående forklaring med eksempler på Virksomhedsordningen, der blev indført ved skattereformen i 1987.

 

’Jeg synes, at Preben Bertelsens … pædagogiske fremstilling på de følgende sider er et vigtigt redskab til overvindelse af startvanskelighederne'.

Forord af Mogens Lykketoft.

 

Bogen udkom første gang på dansk i 1988.